Mezi koho rozdělíme výtěžek z běhů PVZP FénixRun?

image

Primárním cílem charitativních běhů PVZP FénixRun je podpora devíti neziskových organizací. Všechny se dlouhodobě věnují dětským onkologickým pacientům, dětem po vážných úrazech,  osobám s amputací dolních končetin nebo s jinými handicapy. Jedna z organizací rovněž pomáhá předčasně narozeným dětem a jejich rodičům. Peníze rozdělíme mezi nadační fondy a spolky Nové Háro, NF Modrý hroch, NFDO Krtek, No Foot No Stress a NF Pink Bubble, Aponedo, Nadace Z + M, NF Ze Srdce PVZP a Nadace Nova pomáhá.

Spolek Nové háro

Nové háro založila v roce 2017 Markéta Zagrapanová z Lužic u Mostu. Vedla ji k tomu osobní zkušenost s onkologickým onemocněním a se ztrátou vlasů a také touha pomáhat ostatním pacientům a ulehčit jim alespoň trochu náročný boj s nemocí. Nové háro pomáhá nemocným dětem a mladým lidem po ztrátě vlasů tím, že jim zadarmo vyrábí paruky z pravých vlasů na míru.

Nové háro vytvoří paruky z pravých vlasů

Věděli jste, že samotná výroba jedné paruky přímo na míru a z pravých vlasů, je finančně nákladná? Nové háro spolupracuje s nejlepším vlásenkářským salónem v ČR a poskytuje své cílové skupině ty nejkvalitnější vlasové náhrady. Výroba jedné paruky stojí přes 25tis. korun a všichni onkologičtí pacienti do 25let ji dostanou zdarma. 

Výtěžek z PVZP Fénix Run běhů tak bude použit na zaplacení nákladů na výrobu paruk. Kolik jich bude, záleží na celkové částce, každopádně určitě několik onkologicky nemocných dětí si nebude muset díky tomuto běhu dělat starosti se ztrátou vlasů vlivem léčby s těžkou nemocí.

Nadační fond dětské onkologie Krtek

Nadační fond dětské onkologie Krtek pomáhá dětem a dospívajícím, kteří se léčí na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Hlavním dlouhodobým cílem Krtka je pomáhat udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, zmírnit následky léčby a také navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním, kteří to potřebují. Krtek je tu pro pacienty a jejich rodiny během náročné léčby i po ní, kdy pomáhá usnadnit malým a mladým Krtkům návrat zpět do běžného života.

Krtek zařídí rekondiční a resocializační pobyt pro 30 rodin

Finanční prostředky z charitativního běhu budeme směřovat na rekondiční a resocializační pobyt. Tento pobyt je určen rodinám, jejichž děti (pacienti Kliniky dětské onkologie FN Brno) jsou v aktivní léčbě nebo těsně po jejím ukončení. Poskytne rodičům příležitost sdílet obavy i naděje spojené s onkologickou léčbou a umožní jim vzájemné pochopení v rámci nepřímé psychologické podpory. 

Dětem takový kolektiv nabídne bezpečí a pochopení vrstevníků s podobnou zkušeností. Organizátorem je Nadační fond dětské onkologie Krtek a sportovní program zaštítí Katedra aplikovaných pohybových aktivit z Univerzity Palackého v Olomouci a bude připraven tak, aby se jej mohly zúčastnit i děti, kterým jako následek onkologické léčby zkomplikoval život fyzický handicap. Předpokládaný počet rodin je 25 až 30.

Nadační fond Modrý hroch

Nadační fond Modrý hroch pomáhá už 17 let především konkrétním dětem po těžkých úrazech a dětem s těžkým fyzickým handicapem při jejich návratu do běžného i sportovního života. Dlouhodobě podporuje chirurgická oddělení v nemocnicích celé ČR a věnuje se protiúrazové prevenci. Právě úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí dětí ve věkové skupině 0–25 let.

Modrý hroch zaplatí Lucince neurorehabilitace

7letá Lucinka se narodila v řádném termínu, ale díky vážným komplikacím u porodu musela být převezena na Jednotku intenzivní péče do Dětské nemocnice FN Brno. Podstoupila hypotermii a od narození cvičila denně Vojtovu metodu. Lucinka má diagnózu DMO – střední diparéza, kvadrupyramidový syndrom, tonusová porucha – centrální hypotonie. Bohužel má také symptomatickou epilepsii a denně cvičí podle Bobath konceptu. (Bobath je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Jde o 24hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií).

O Lucinku se stará celý den maminka, která s ní cvičí, provádí logopedické cviky a masáže, stimulaci rukou a nácvik chůze. Pravidelně dojíždí s Lucinkou na hipoterapii, ergoterapii a další. Lucinka sama sedí, leze po čtyřech, udrží se ve vysokém kleku a stojí s oporou. Chodí vedená za ruce nebo je v rámci asistované chůze vedena za ramena. V řeči používá dvouslabičná slova a učí se znakovat. Každé tři měsíce potřebuje intenzivní rehabilitace, kde nejvíce posílí své svalstvo a dělá viditelné pokroky. Finanční příspěvky potřebuje Lucinka především na speciální neurorehabilitace, které naše pojišťovny nehradí.

Nadační fond Pink Bubble


Pink Bubble pomáhá mladým lidem, kterým zkomplikovalo život onkologické onemocnění, být šťastnější a postavit se co nejdříve zpátky na vlastní nohy. Příjemcům pomoci říkají důvěrně “BUBLINY” a ke každému z jejich příběhů přistupují osobně.

Pink Bubble vezme bubliny na pobyt u moře

Finanční prostředky budou použity na realizaci ozdravného a zážitkového pobytu u moře na plachetnicích, který bude nadace pořádat na konci července roku 2022. Pobyt je pro  mladé hemato-onkologické pacienty od 18 do 30 let, jejichž život nepříznivě poznamenala léčba onkologického onemocnění a kterým jejich zdravotní stav již dovolí zúčastnit se pobytu na lodích. Účelem projektu je, tak jako u většiny našich ozdravných pobytů, vedle prioritní podpory vyléčených náctiletých a mladých dospělých hemato-onkologických pacientů, kteří se často potýkají s trvalými duševními i tělesnými následky onkologické léčby, jejich podpora a také socializace lidí, kteří byli kvůli léčbě delší dobu nuceni být v izolaci.

Vzájemné setkávání a sdílení podobných zkušeností a prožitků jim pomáhá překonávat úskalí spojené s věkem dospívání ovlivněným nemocí a navazovat sociální kontakty se svými vrstevníky, kteří mají podobné zkušenosti. Společně sdílejí pocity, prožívají nová dobrodružství a učí se nebát nových příležitostí, přijmout výzvu třeba v podobě nových  aktivit… Jednoduše „táhnou na lodích za jeden provaz“. Pomůže jim to s navrácením sebedůvěry, samostatnosti a ztracené jistoty – vizí nového a šťastného života po překonání těžké nemoci, která jim přišla do života v tak mladém věku.

No foot No stress

Sdružení No foot No stress vzniklo jako dobrovolné, nezávislé společenství, sdružující osoby se zdravotním handicapem s amputací dolních končetin a osob spřízněných s tímto postižením. Cíle sdružení jsou pomáhat osobám po amputaci nohy/nohou a pořádat kulturní, naučné, sportovní i společenské akce.

No foot No stress pořídí Darině speciální protézu

Paní Darina spadla na koloběžce.  Pravděpodobně ze špatně zahojené odřeniny se jí udělal zánět žil. Ten byl v nemocnici nejspíše špatně vyhodnocen a Darině byla podána nevhodná antibiotika. Darina se po nějaké době vrátila na kontrolu, ale bohužel už v noze byla rozjetá gangréna. Po mnoha operacích bohužel Darina o nohu přišla, protože už jí šlo o život. Nyní by si přála takzvaný „běhací kotník“, díky němuž by se mohla věnovat rekreačním sportům jako volejbal nebo badminton.

Spolek Aponedo

Zemská porodnice u Apolináře je jedním z 12 perinatologických center v České republice. A právě tím centrem, které se věnuje záchraně nejmenších miminek s hmotností pod 500 gramů nebo narozených před 24. gestačním týdnem. Malí hrdinové tu bojují o svůj život i dlouhé měsíce. Péče o takové novorozence je velice nákladná. Naším cílem je zpříjemnit dlouhou cestu nemocnicí mamince i miminku, maličkým pacientům dopřát ten nejlepší možný start do života a lékařům umožnit pracovat s nejnovější technikou a v příjemném prostředí. Na projektech spolupracujeme s personálem porodnice, jehož priority jsou stejné jako naše - zdravé děťátko a spokojení rodiče. Vracíme dobro tam, odkud pramení.

Spolek Aponedo podpoří vybavení prádelny u Apolináře

Neonatologičtí pacienti – miminka s hmotností i pod 500 gramů – se rodí nesmírně křehká. Nezralost se projevuje v neposlední radě nevyvinutou svrchní vrstvou kůže. Proto je třeba veškeré materiály přizpůsobit jejich komfortu a bezpečí. Cílem je malým pacientům co nejvíce přiblížit pobyt v děloze. V inkubátoru jsou ukládáni do speciálních hnízdeček a zachumláni do deček z certifikovaného mikroplyše. Miminka je třeba polohovat speciálními pomůckami, aby se jejich tělo mohlo seznamovat s gravitací, zároveň se eliminovaly otlaky a byla zachována poloha ve které nejsnáze udrží stabilní životní funkce.

Takové pomůcky jsou v první řadě nákladné, v řadě druhé velmi citlivé na zacházení. Péči běžné prádelny často nezvládnou. K naší velké radosti se v posledních letech podařilo osadit inkubátory zmíněnými pomůckami a dopřát komfort všem nezralým novorozencům. A tak je každý zničený kus velkou ztrátou. Neonatologické oddělení se pro individualizaci péče o jemné lůžkoviny rozhodlo obnovit prádelnu ve svém areálu. Bohužel stroje které se v ní nachází jsou velmi staré, opotřebované a jejich životní cyklus se blíží konci. Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc.

Nadace Z + M

Nadace Z + M byla vytvořena za účelem pomoci lidem se zdravotním postižením či omezením. Smyslem je zlepšit každodenní život těchto osob, integrovat je do společnosti, poskytnout jim pracovní zázemí a finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek, hardware, speciálních softwarů, zajištění vzdělávacích kurzů a jiných potřeb, které jim umožní žít důstojný a spokojený život. Snaží se pomáhat také těm, kteří mohou a chtějí být začleněni na pracovní trh. Za nadací Z + M stojí silné společnosti zakladatele Z + M PROPERTY a. s., které zaměstnávají více než 500 zdravotně znevýhodněných kolegů, díky čemuž máme letitou zkušenost s touto problematikou. V rámci nadace přispíváme jak jedincům, tak organizacím poskytujícím lidem s různým typem handicapu kvalitní služby a pomoc v plnohodnotném zapojení se do společnosti.

Nadace Z + M podpoří tým parahokejistů

Výtěžkem podpoříme Parahockey.cz a našim ambasadorem tak bude náš zaměstnanec a také parahokejista pan Miroslav Novotný. Handicapované osoby jsou cílovou skupinou, kterou podporujeme. 

Sportovci, kteří i přes svá omezení seberou veškerou sílu pro další aktivity jsou pro nás hrdinové.  Jako nadace jsme na trhu rok. Děkujeme tak za příležitost účastnit se tak skvělého a významného projektu. 

Nadační fond Ze srdce PVZP

Nadační fond Ze srdce PVZP vznikl jako zastřešující organizace pro celou řadu dobročinných a společensky odpovědných aktivit PVZP. Pořádá akce pro skupiny napříč celou společností a zároveň pomáhá vybraným lidem a organizacím individuálně. Vždycky ale ze srdce.

PVZP z celého srdce přispěje Dominikovi na speciální vozíček

Dominik je devatenáctiletý chlapec, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou – má těžké mentální i psychické postižení. Dominik už celý rok dochází do denního Stacionáře NONA, kde se starají celkem o třicet klientů s různými handicapy. Hlavním cílem Stacionáře je zapojit své klienty co možná nejvíce do běžného života a běžných aktivit a také pomoci rodinám klientů.

Dominik má ochrnuté všechny končetiny a je zcela závislý na péči ostatních. Navzdory svému handicapu je to milý a optimistický kluk, který má rád hudbu a výlety do přírody. Pro to, aby mohl být aktivní, potřebuje speciální vozíček pro ležící pacienty. A právě ten mu NF Ze srdce PVZP pomůže zafinancovat.

Nadace Nova pomáhá

Nadace Nova pomáhá vybere osm rodin s vážně nemocnými děti, mezi něž rozdělí svojí část výtěžku z osmi běhů. Nadace Nova pomáhá směřuje pomoc do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc. Každá z nich má zásadní vliv na život a štěstí dítěte, nesmazatelně ovlivňuje jeho budoucnost a uplatnění v dospělém životě