Komu putoval výtěžek z běhů PVZP FénixRun za sezónu 2022?

image

Nové háro nechalo vyrobit čtyři paruky z pravých vlasů

Nové háro pomohlo čtyřem slečnám, aby se mohly pyšnit novým hárem. Jmenují se Anička, Nikolka, Justýnka a Eliška. Všechny díky příspěvku a zapojení Nového hára do akce PVZP FénixRun, mohly dostat svoje „nová hára“.

NFDO Krtek zařídil několika rodinám příjemně strávený rodinný víkend

Nadační fond dětské onkologie Krtek pomáhá dětem a dospívajícím, kteří se léčí na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Hlavním dlouhodobým cílem Krtka je pomáhat udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, zmírnit následky léčby a také navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním, kteří to potřebují. Krtek je tu pro pacienty a jejich rodiny během náročné léčby i po ní, kdy pomáhá usnadnit malým a mladým Krtkům návrat zpět do běžného života.

Modrý hroch přispěl Lucince na neurorehabilitace

Modrý hroch přispěl díky akci PVZP FénixRun 2022 Lucince na intenzivní neurorehabilitace.  Sedmiletáletá Lucinka se narodila v řádném termínu, ale díky vážným komplikacím u porodu musela být převezena na Jednotku intenzivní péče do Dětské nemocnice FN Brno. Podstoupila hypotermii a od narození cvičila denně Vojtovu metodu. Lucinka má diagnózu DMO – střední diparéza, kvadrupyramidový syndrom, tonusová porucha – centrální hypotonie. Bohužel má také symptomatickou epilepsii a denně cvičí podle Bobath konceptu. (Bobath je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Jde o 24hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií). O Lucinku se stará celý den maminka, která s ní cvičí, provádí logopedické cviky a masáže, stimulaci rukou a nácvik chůze. Pravidelně dojíždí s Lucinkou na hipoterapii, ergoterapii a další. Lucinka sama sedí, leze po čtyřech, udrží se ve vysokém kleku a stojí s oporou. Chodí vedená za ruce nebo je v rámci asistované chůze vedena za ramena. V řeči používá dvouslabičná slova a učí se znakovat. Každé tři měsíce potřebuje intenzivní rehabilitace, kde nejvíce posílí své svalstvo a dělá viditelné pokroky. Finanční příspěvky potřebuje Lucinka především na speciální neurorehabilitace, které naše pojišťovny nehradí. 

Pink Bubble vzal onkologické pacienty na plachetnici do Holandska

Nadační fond Pink Bubble mohl díky částce z loňského ročníku PVZP FénixRun v částce 100 000 Kč vyslat další statečné Bubliny – onkopacienty do 30 let, kterým to jejich zdravotní stav již dovolí, na zážitkový a ozdravný pobyt na plachetnici. Zde měli všichni tito stateční bojovníci možnost zapomenout na strasti spojené s léčbou rakoviny, navázat nová přátelství a získat zážitky, zkušenosti, vzpomínky a jednoduše „táhnout za jeden provaz“. Takové prožitky jim pomáhají s navrácením sebedůvěry, samostatnosti a ztracené jistoty – vizí nového a šťastného života po překonání těžké nemoci, která jim přišla do života v tak mladém věku. Bubliny se opět vydaly na moře, na 126 let starou holandskou plachetnici. Zažily týden se slaným větrem ve vlasech, s přáteli, kteří si prošli léčbou stejné nemoci, kteří tedy díky tomu sdílí stejně optimistický pohled na svět a dokážou se radovat z těch nejmenších maličkostí i nejbláznivějších zážitků. Týden na moři mělkém, přesto tajemném, denně překvapujícím a prostě překrásném. Všichni spolu, na jedné lodi, za jeden provaz. Považte, tohle neměli ani Mušketýři. 

No foot No stress

Sdružení No Foot No Stress nakoupilo protézy pro lidi po amputaci dolních končetin.

Spolek Aponedo

Aponedo pomohlo vybavit prádelnu porodnice U Apolináře, tak aby mohly být pidioblečky a polohovací pomůcky pečlivě opečovávány. V prádelně je nyní postaráno i o tzv. hnízdečka Neobed Intensive, jejichž pořizovací cena začíná na čtyřech tisících korun. Aponedo také pořídilo pro mini pacienty speciální ventilátor NAVA. Čepičky, jejichž obvod začíná už na dvaceti centimetrech, šije pro předčasně narozená miminka dobrovolnice.

Nadace Z + M podpořila parahokejisty

Peníze, které Nadace Z+M obdržela v rámci PVZP FénixRun, byly předány na podporu parahokejstů, kteří finance připojili k většímu projektu, a to projektu rozvojových kempů pro hledání nových talentů. V tuto chvíli proběhl teprve první kemp na stadionu v Kladně.

Nadační fond Ze srdce PVZP přispěl Dominikovi na speciální vozíček

Dominik je mladý muž s kombinovaným postižením. Aby mohl docházet do denního stacionáře a věnovat se různým aktivitám, které ho motivují a pomáhají mu zůstat aktivní, potřebuje speciální vozíček, na kterém může ležet. Právě na ten mu Nadační fond Ze srdce PVZP přispěl.

Projekt Nova pomáhá

Výtěžek z PVZP FénixRun 2022 obdrželi: rodina Pavlínky Čižnárové s mikrodelečním syndromem Phelan-McDermid na nákup vozu Toyota Proace Verso, rodina Terezky Kučerová s těžkou genetickou vadou na pořízení speciálního kočárku a na fyzioterapie, rodina Terezky Pospěchové s vzácnou vrozenou genetickou vadou na nákup zdravotních pomůcek, rodina Elišky Krouské s geneticky neléčitelným Cri du chat syndromem na zaplacení neurorehabilitací, rodina Terezky Záchové s genetickým onemocněním Pallister Kilian syndromem na úhradu speciálních ortéz a korzetu, rodina Viléma Slabihoudka s Hunterovým syndromem na pořízení speciálního kočárku, rodina Jiříka Procházky s vrozenou vadou nohou (pes equinovarus) na pořízení vířivé vany, rodina Františka Lehnera s dětskou mozkovou obrnou na zaplacení rehabilitačního pobytu a na sportovní tříkolku.